Bizi Arayın

0332 320 37 30

P.tesi / C.tesi

9:00 - 18:00

E-posta

iletisim@yetiskimya.com

Aydınlatma Metni

YETİŞ KİMYA TEMİZLİK KOZMETİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE  İŞLETİLMESİ  HAKKINDA

GENEL AYDINLATMA BİLDİRİM METNİ

YETİŞ KİMYA TEMİZLİK KOZMETİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve işlenmesi hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz .6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu hükümleri gereği ; şirketimiz veri sorumluları olarak çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz ,iş bağlantılarımız, ve ortaklarımız müşterilerimiz ,üçüncü kişilerde dahil olmak üzere YETİŞ KİMYA TEMİZLİK KOZMETİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ tarafından işlenen tüm kişisel verileri bu KİŞİSL VRİLERİN İŞLENMESİ,SAKLANMASI VE İMHASI POLİTİKASI kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklere ilişkin olarak sizleri bu metin ile bilgilendiriyoruz.

  1. Veri sorumlusu

6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu (kvkk) gereğince ,kişisel verileriniz kanunlara uygun şekilde  LTD ŞİRKETİ olarak kurulup faaliyetine devam eden Fevzi çakmak mahallesi, 10661 sokak no:28, 42050 Karatay/Konya adresinde bulunan YETİŞ KİMYA TEMİZLİK KOZMETİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ unvanlı şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsam da işlenebilecektir.

  1.  kişisel verilerin toplanması işlenmesi ve amaçları

kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlere  bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte otomatik yada otomatik olmayan yöntemlerle, şirketlerimiz  birimleri ve ofisler şirketimiz internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü yazılı yada elektronik olarak toplanabilecektir. şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca şirketimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer ve ya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi  şirketimizle iş ilişkisi içeresinde olan  3.şahısların hukuki ve ticari güvenliğinin temini (şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik  idari operasyonlar şirketimize ait lokasyonların  fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, şirketimiz müşterileri  değerlendirme /şikayet yöntemi  süreçleri , itibar araştırma süreçleri , etkinlik yöntemi hukuki uyum süreci ,denetim mali işler vb)

Şirketimizin ticari ve iş sitriktekilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve şirketlerimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla  KVK kanunu  nun 5 ve 6 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir

    C)  işlenen kişisel verilerin aktarılması :

Toplanan kişisel verileriniz şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri aydınlatmak için gerekli çalışmaların iş birimimiz tarafından yapılması şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ,şirketlerimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan  3.kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari opsiyonlar şirketlere ait lokosyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini  sağlamak ,iş ortağı/müşteri/tedarikçi(yetkili veya çalışanlar)değerlendirme süreçleri ,itibar araştırma süreçleri ,hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb)

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza tedarikçilerimize ,şirketlerine şirket yetkililerine hissedarlarımıza kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVK Kanun  nun 8 ve 9 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ç) kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından farklı kanallar veya ilgili mevzuat kapsamında kamu veri tabanları üzerinden vr farklı hukuki sebeplere dayanarak ;sunduğumuz ürün ve hizmetleri  sağlamak ,geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla  toplanmaktadır.

Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz;çalışanlarımız ve temsilciliklerimiz aracılığıyla, ticari faaliyetlerimizi yürütmek hukiki sebeplerle toplanmaktadır.ayrıca kişisel verileriniz şirketimize ait işyerlerinde /çalışma alanlarında tam bir güvenlik sağlanması amacıyla da toplanmaktadır . bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz  6698 sayılı kanun ‘un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen  kişisel veri işleme şartları  ve amaçları kapsamında bu aydınlatma metninin  (b) (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir

d)Kişisel veri sahibinin  6698 sayılı kanun un 11 maddesinde sayılan hakları :

kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin Fevzi çakmak mahallesi, 10661 sokak no:28, 42050 Karatay/Konya  adresinde  YETİŞ KİMYA TEMİZLİK KOZMETİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ adresine yazılı kep mail adresine iletmeniz durumunda  şirketimiz talebin niteliğine göre talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır . ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde şirketimiz tarafından kişisel verileri koruma kanununca belirtilen tarifedeki ücret alınacaktır

bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin;

-- kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-- kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin veri talep etme,

 -- kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını  öğrenme,

     yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme  

 --kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu    kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

-- 6698 sayılı kanun ve ilgili diğer kanu hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme  ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

--İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

--Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır

6698 sayılı kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz başvurucuların  3.kişiler adına yaptıkları başvurular için özel vekaletnameleri  ilişkin Fevzi çakmak mahallesi, 10661 sokak no:28, 42050 Karatay/Konya adresinde YETİŞ KİMYA TEMİZLİK KOZMETİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ merkezine noter vasıtasıyla ilete bilirsiniz

Yukarda sıralanan haklarınıza yönelik talep başvurularınızı   yetiskimya.com  adresinde yer alan veri sahibi başvuru formu nu kullanarak iletebilirsiniz şirketimiz talebin niteliğine göre talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır  ancak işlemin . ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde tarafımızca kişisel verileri koruma kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır.

YETİŞ KİMYA TEMİZLİK KOZMETİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ
Merkez adres:
Fevzi çakmak mahallesi, 10661 sokak no:28, 42050 Karatay/Konya

Mail: yetiskimya@gmail.com

Bize Ulaşın

Her türlü istek ve önerileriniz için bizimle iletişime geçinmekten çekinmeyiniz.

Bizi Arayın

0332 320 37 30

E-posta

iletisim@yetiskimya.com